Canviar les normes socials sobre els rols de gènere, és possible?

En aquesta entrada els autors argumenten que tenir filles – en contraposició a fills – està relacionat amb unes actituds sobre les normes socials de gènere menys tradicionals per part del pare. El resultat contribueix al debat sobre si les normes socials canvien només a llarg termini o bé poden canviar durant la vida d’una persona. Donat que les normes socials influencien el comportament de les persones, és important saber si i com les primeres poden canviar.