Imitant als amics: els companys de classe influeixen en el consum d’alcohol i de tabac?

Si un adolescent observa que altres adolescents al seu voltant consumeixen alcohol o tabac, fins a quin punt també en consumirà? Aquesta pregunta, referida a la influència del grup d’iguals (peer group, en anglès) sobre la decisió de consum individual, és la que ens responen avui la Cristina López-Mayán i la Catia Nicodemo.

Hauríem de deixar de canviar l’hora?

Joan Costa-i-Font ens explica que el canvi d’hora té efectes negatius sobre la salut i el benestar i avui ni tan sols comporta un estalvi energètic, que era la raó per la que es va establir. De fet, ens costa l’equivalent d’una pèrdua de renda de 754 € per persona/any. Malgrat que el Parlament Europeu va votat eliminar-lo el 2019, encara està en vigor per falta de consens sobre quin horari (estiu o hivern) adoptar.

La reavaluació de la paradoxa del capital humà i la industrialització de Catalunya (2): el puzle de la industrialització

Èric Gómez-i-Aznar escriu la segona part de la seva anàlisi sobre capital humà i industrialització a Catalunya. En l’apunt anterior vèiem que el llegat preindustrial podria haver exercit una influència més gran del que es pressuposava en els nivells de capital humà de períodes posteriors de Catalunya. En aquest veurem que l’anàlisi descriptiva amb un nivell de desagregació local (els municipis) entre 1860 i 1930 dona una visió més complexa i variada que la utilitzada fins ara amb dades provincials, i possibilita analitzar l’evolució de les desigualtats territorials respecte al capital humà en un context d’un creixement econòmic intens i que comprèn també la segona Revolució Industrial.

La reavaluació de la paradoxa del capital humà i la industrialització de Catalunya (1): el llegat preindustrial

Èric Gómez-i-Aznar escriu sobre industrialització i capital humà a Catalunya. El capital humà ha esdevingut un element clau de les teories de creixement econòmic, però la seva acumulació a molt llarg termini i el seu paper als inicis de la Revolució Industrial són debats oberts. Això és conseqüència de la dificultat que té la història econòmica més quantitativa per confirmar empíricament certs models teòrics a conseqüència de la falta de dades. Aquesta recerca intenta contrastar i elaborar noves hipòtesis sobre el desenvolupament econòmic i els nivells de capital humà mitjançant noves dades per al cas de Catalunya.