El català a la gran pantalla. Problema d’oferta?

En aquesta entrada en Bernat Mallén es planteja si el mercat té una oferta subòptima de pel·lícules en català, analitzant l’efecte de la competició, o la manca de competició, en la disponibilitat de versions en català al cinema. L’evidència del seu estudi demostra que existeix una provisió subòptima de films en català degut a l’estructura de la indústria del cinema.

De llengua pròpia a llengua natural

La presència del català en l’activitat transmissora dels economistes depèn de la disponibilitat de prou material de base en llengua catalana i de l’ús d’aquest material per part de professors, periodistes, tertulians, etc. L’existència d’un estoc important de materials de qualitat pot estimular-ne la utilització. Per a l’autor, de lluny, el més prometedor fora promoure la producció de materials audiovisuals de tota mena. Divulgatius, certament, però també, i principalment, el tipus de material que avui dia precisen els bons processos formatius, ja siguin inicials, de continuïtat, de reciclatge, per a molts joves o per a la gent gran.