Barris, percepcions sobre immigració i preferències sobre redistribució. Evidència de Barcelona

En Gerard Domènech Arumí ens parla de les percepcions sobre immigració i les preferències sobre redistribució a Barcelona. El seu estudi mostra que moltes persones sobreestimen el nombre d’immigrants residents al seu país i tenen reserves a redistribuir recursos si aquests (creuen) van a immigrants. Aquests resultats s’expliquen, en part, per diferències demogràfiques a nivell local.

Gestión de recursos humanos con sistemas digitales

Marçal Vázquez escriu sobre gestió electrònica dels recursos humans (e-HRM). Aquesta tècnica s’utilitza des de principis dels anys 90, quan el comerç electrònic i la globalització es van estendre en el món de les organitzacions. Sobre aquesta base, es presenta un estudi empíric realitzat per l’autor a l’empresa SEAT, del Grup Volkswagen, on les empreses que el conformen es van integrar en una plataforma col·laborativa d’e-HRM, denominada Group Connect.

Bastons a les rodes: els corredors europeus i la lògica del poder a Espanya

Eduard Gracia analitza, a partir d’un llibre recent del qual n’és l’autor, la planificació i finançament del corredor mediterrani. Si el principi bàsic de planificació viària demana crear oferta allà on hi ha més demanda, l’autor mostra com a Espanya governs de diversos signes polítics han donat sistemàticament prioritat a un model de xarxa viària que margina la regió mediterrània, que és la que presenta una demanda més intensa de transport.

Economia en temps real: el nou portal de CaixaBank Research

Tot i que ja fa uns anys que els economistes han anat incorporant el big data a les seves anàlisis, la pandèmia de la COVID-19 ha representat una veritable revolució de l’economia en temps real. Judit Monturiol i Josep Mestres ens expliquen l’última contribució de l’equip de CaixaBank Research a aquesta revolució, el portal d’Economia en temps real (https://realtimeeconomics.caixabankresearch.com).

Explorant el comerç regional europeu

Jaume Ventura, Premi Nacional de Recerca 2022, escriu l’article número 200 del 5cèntims.cat; un article sobre el comerç regional europeu i com afecten les barreres estatals i regionals al comerç de mercaderies a partir de l’anàlisi de big data, informació que permet conèixer relacions de comerç regional que l’estadística oficial no ofereix.

Els efectes de la llei catalana de control de lloguers i implicacions per a la nova Llei d’habitatge

Jordi Jofre-Monseny, Rodrigo Martínez-Mazza i Mariona Segú ens fan cinc cèntims sobre els efectes que va tenir sobre els preus de lloguer la invalidada llei catalana que es va aplicar des de la tardor de 2020 fins al març de 2022. Comparant municipis regulats i no regulats en zones de lloguer “tenses”, els autors mostren com la regulació catalana va disminuir el preu dels lloguers sense reduir sensiblement la mida del mercat de lloguer.