Barris, percepcions sobre immigració i preferències sobre redistribució. Evidència de Barcelona

En Gerard Domènech Arumí ens parla de les percepcions sobre immigració i les preferències sobre redistribució a Barcelona. El seu estudi mostra que moltes persones sobreestimen el nombre d’immigrants residents al seu país i tenen reserves a redistribuir recursos si aquests (creuen) van a immigrants. Aquests resultats s’expliquen, en part, per diferències demogràfiques a nivell local.

Broadband Internet and attitudes towards migrants: Evidence from Spain

Alessio Romarri and Marta Golin examine the impact of broadband Internet on attitudes towards migrants in Spain. They find that higher broadband Internet penetration improves natives’ knowledge about migrants, their attitudes towards the immigrant population, and leads to lower support for Spain’s right-wing party.

Immigració i escola: una reflexió sobre l’enllaç de registres administratius i estadístiques de població

Les dades provinents de registres administratius, pràctica creixent i que hauria de créixer encara més, ens permet abordar preguntes que fins ara no es podien respondre, o no es podien respondre amb el detall necessari. Aquesta entrada n’és un exemple. Els autors poden analitzar el rendiment educatiu de la població en edat escolar immigrant, descomposant-la entre aquells que són nouvinguts i els descendents d’immigrants. Poder fer-ho és important per mesurar desigualtats i dissenyar polítiques adequades com a resposta.

Seguretat laboral i immigració

La immigració i els seus possibles efectes sobre l’ocupació, la criminalitat o la salut continuen sent una preocupació important en molts països desenvolupats. En aquesta entrada, la Cristina Bellés Obrero i coautors analitzen l’efecte de les entrades i sortides de població immigrant sobre la seguretat en el lloc de treball.