Economia en temps real: el nou portal de CaixaBank Research

Tot i que ja fa uns anys que els economistes han anat incorporant el big data a les seves anàlisis, la pandèmia de la COVID-19 ha representat una veritable revolució de l’economia en temps real. Judit Monturiol i Josep Mestres ens expliquen l’última contribució de l’equip de CaixaBank Research a aquesta revolució, el portal d’Economia en temps real (https://realtimeeconomics.caixabankresearch.com).

Explorant el comerç regional europeu

Jaume Ventura, Premi Nacional de Recerca 2022, escriu l’article número 200 del 5cèntims.cat; un article sobre el comerç regional europeu i com afecten les barreres estatals i regionals al comerç de mercaderies a partir de l’anàlisi de big data, informació que permet conèixer relacions de comerç regional que l’estadística oficial no ofereix.

Els efectes de la llei catalana de control de lloguers i implicacions per a la nova Llei d’habitatge

Jordi Jofre-Monseny, Rodrigo Martínez-Mazza i Mariona Segú ens fan cinc cèntims sobre els efectes que va tenir sobre els preus de lloguer la invalidada llei catalana que es va aplicar des de la tardor de 2020 fins al març de 2022. Comparant municipis regulats i no regulats en zones de lloguer “tenses”, els autors mostren com la regulació catalana va disminuir el preu dels lloguers sense reduir sensiblement la mida del mercat de lloguer.

Hi ha alguna relació entre les temperatures extremes i les baixes laborals a Barcelona?

Mireia Utzet i Amaya Ayala avaluen l’associació entre la temperatura diària i la incidència de la incapacitat temporal a la província de Barcelona. El seu estudi mostra que el risc d’incapacitat temporal augmenta significativament a temperatures baixes (0°C−17°C, aproximadament), però no a temperatures altes.