Petita i mitjana empresa: què representa a Catalunya?

L’anuari de la pime catalana proporciona estimacions detallades per dimensió i branques d’activitat. Aquesta entrada recull les xifres més destacades per al 2019: prop de 532.000 empreses micro, petites i mitjanes van generar 128.000 milions d’euros de VAB, el 62,7% del sector privat, i van representar el 68,6% de l’ocupació. La rendibilitat abans d’impostos d’aquestes empreses va superar el 10%, i un 30,1% dels ingressos va correspondre a generació de valor afegit. La capitalització i la solvència de les pimes eren elevades.

Lectures 1613
Temps de lectura5 minuts

S’acaba de presentar la divuitena edició de l’Anuari de la pime catalana, una publicació que elabora la patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, PIMEC. Tant per l’especificitat empresarial que representa, com per l’estructura i la profunditat de les dades que aporta o per la cobertura temporal que té, entre d’altres, aquesta és un publicació com a mínim singular en el context de les publicacions econòmiques regulars europees. Aquest darrer anuari recull informació econòmica de la pime catalana al 2019 a un doble nivell: d’una banda, l’aportació de la pime al conjunt de l’economia catalana (visió macroeconòmica), i, de l’altra, una descripció de les dades més significatives dels estats comptables i de les principals ràtios econòmiques i financeres de la pime. El darrer aspecte es presenta amb un nivell de segmentació poc habitual: divuit explotacions a nivell global de pime (una de general i disset de sectorials, que són el sector primari, nou d’industrials, la construcció i sis de serveis), i divuit explotacions per a cada un dels tres segments de dimensió de pime, en total 72 explotacions

Metodologia

L’elaboració de l’Anuari de la pime es fa seguint una metodologia constant en el temps des de la seva primera edició el 2004. Al seu dia es va idear un sistema de recollida i tractament de la informació que ha cobert un dèficit en l’àmbit de l’empresa en general i, més específicament, en aquest col·lectiu tan important en l’economia catalana com és la pime. L’Anuari, seguint la Recomanació de la Comissió Europea C(2003) 1422 distingeix entre micro, petites i mitjanes empreses.

Les fonts primàries que recullen informacions parcials relatives a l’empresa per dimensió, que és el que a PIMEC li interessa, tenen processos d’elaboració amb metodologies molt variades, són molt heterogènies i fan difícil, per no dir impossible, la comparació dels resultats. D’aquí va néixer l’anuari, que s’alimenta fonamentalment de dades del DIRCE (Directorio Central de Empresas), dels registres d’afiliació de la Seguretat Social i del SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). Les tres fonts les utilitzem per a l’elaboració de la part macroeconòmica; el SABI és la font sobre la qual construïm PimesDat, una base de dades de pimes amb forma jurídica societària. Després d’un sistema de filtratge i de classificació, en els anuaris es recullen les dades econòmiques i financeres de les pimes que han presentat els seus comptes al registre mercantil en l’any objecte d’anàlisi i en l’anterior, i que donin informació sobre el nombre de treballadors. Amb aquest criteri i d’altres de detall que figuren en el document referenciat abans, la PimesDat (i l’Anuari) es basa en informació oficial d’una quantitat d’empreses amb forma societària molt alta (per exemple, les dades del 2019 provenen de 75.731 empreses; les del 2018 de 84.676; les del 2017 de 82.061).

Al llarg dels anys PimesDat aplica sempre els mateixos criteris, de manera que és una font secundària com a mínim homogènia en el temps, més representativa com més gran és la dimensió de la pime. De forma general, la base cobreix més d’un terç del total de pimes amb assalariats i més de la meitat dels treballadors d’empreses amb assalariats. El que s’acaba de presentar és l’Anuari que recull les dades relatives al 2019, per tant un any econòmic normal, a diferència del que ens trobarem al següent, a remolc de la pandèmia.

Contribució de la pime en l’economia catalana

D’acord amb les nostres estimacions i tenint presents les estimacions per a Catalunya que elaboren l’Idescat i l’INE, la pime va generar el 2019 un Valor Afegit Brut (VAB) de prop de 128.000 milions d’euros, amb les seves 532.000 empreses (225.000 de les quals amb assalariats) i una productivitat per ocupat (VAB/ocupats) d’una mica més de 65.000 euros.

Aquestes dades, que es presenten en una sèrie de cinc anys, en valors del 2019 quan es tracta de magnituds macroeconòmiques, estan desglossades per dimensió de pime i també per gran empresa. En conjunt la pime va generar el 2019 el 59,7% del VAB català, la gran empresa (1.015 empreses en total) el 35,5%, i la resta és l’Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria. Considerat només el sector privat més tota l’educació i la sanitat (pública més privada) la pime va generar en aquell any el 62,7% del VAB i significà el 68,6% del total de l’ocupació.

Situació econòmica i financera de la pime catalana

El 2019, d’acord amb PimesDat, els ingressos d’explotació de les pimes van augmentar un 5,5% respecte del 2018, un percentatge alt malgrat que és inferior al dels dos anys previs. Tanmateix, la rendibilitat de la pime es va mantenir en bons nivells, en línia amb la millora que s’anava registrant del 2015 ençà. En concret, abans d’impostos va superar per segon any consecutiu el registre del 10% (gràfic 1). En l’anuari aquesta rendibilitat es desglossa en la rendibilitat econòmica (que ve determinada per la rotació de l’actiu i pel marge) i en el coeficient de palanquejament, i per les tres dimensions d’empresa (micro, petita i mitjana).

Font: PimesDat de PIMEC a partir de dades de SABI.

L’estructura dels ingressos d’explotació està formada en un 69,9% per compres i en un 30,1% per valor afegit, un percentatge que en els darrers cinc anys mostra una tendència creixent, partint del 27,7% del 2015.

De l’anàlisi patrimonial i de solvència en destaquem dos punts: d’una banda la creixent capitalització de la pime (el 2019 un 55,5% del passiu és patrimoni net, després d’un creixement continuat des del 49,1% del 2015), en què les microempreses són les més capitalitzades, i d’altra banda, les altes ràtios de solvència que s’han aconseguit des de la recuperació econòmica a partir del 2014 i que segueixen els anys posteriors fins al 2019, tant a llarg termini (cobertura i fons de maniobra) com a curt termini (liquiditat, tresoreria i disponibilitat). Aquestes dades també es presenten per dimensió de pime i pels 17 sectors que considerem.

Les fitxes individuals per sector i per dimensió de pime recullen valors d’actiu, passiu i compte d’explotació. Cada fitxa inclou 13 ràtios, amb valors dels darrers dos anys i amb detall de valors de dispersió per a cada sector i dimensió. En definitiva, l’anuari de la pime, més enllà dels valors del 2019 referits, és una eina que aporta informació empresarial i estimació macroeconòmica amb continuïtat d’un col·lectiu bàsic del sistema productiu català com la pime.

About Post Author

Modest Guinjoan i Moisès Bonal

Modest Guinjoan és doctor en Economia per la UAB; ex-director del CIDEM i del Barcelona Moda Centre; professor associat al Departament d’Economia i Empresa de la UPF entre 1992 i 2013; i director de la consultora Barcelona Economia, S.L. i de l’Observatori de la pimec. Moisès Bonal i Ferrer és responsable d’estudis i polítiques sectorials de PIMEC; co-autor de l’Anuari de la Pime Catalana des de la primera edició; membre de la comissió executiva del CTESC; i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB.

No et perdis cap publicació

Rebràs un correu setmanal amb les últimes novetats del blog. No enviem correu brossa (però comprova'n la safata)!

Subscriure'm als comentaris
Avisa'm de
guest
0 Comentaris
Inline Feedbacks
Veure tots els comentaris