Tenen “gènere” els models econòmics?

Mònica Serrano es pregunta si els models econòmics tenen “gènere” i ho respon repassant diferents escoles de pensament econòmic. A la pregunta inicial de si els models econòmics tenen “gènere”, la seva resposta és depèn. Depèn de quins models econòmics decideixin utilizar els economistes, perquè l’economia és una disciplina diversa amb diferents enfocaments i plantejaments teòrics

La prescripció d’activitat física als centres d’atenció primària: la importància i els efectes en la salut

Avui, Laia Maynou escriu sobre la prescripció d’activitat física, una política que es duu a terme als centres d’atenció primària de Catalunya des del 2007 i que actualment està estesa per tots els centres de salut. L’evidència ens mostra que fer activitat física de forma regular millora el benestar i ajuda a prevenir diverses malalties

El secesionismo catalán y la cuestión de la confianza social

A partir d’un article recent, Miguel Angel Borrella-Mas i Martin Rode exploren l’evolució de la confiança social durant el conflicte secessionista català. La confiança social catalana pràcticament no va canviar entre 2010 i 2019 i en relació a la mitjana espanyola, els indicis apunten mes aviat a un augment temporal i petit de la confiança després de que la secessió es convertís en una opció política real a partir de 2012. Després va tornar a baixar. Els resultats estarien en línia amb diversos estudis que troben que un fort nacionalisme cívic està vinculat amb nivells elevats de confiança social.