Tenen “gènere” els models econòmics?

Mònica Serrano es pregunta si els models econòmics tenen “gènere” i ho respon repassant diferents escoles de pensament econòmic. A la pregunta inicial de si els models econòmics tenen “gènere”, la seva resposta és depèn. Depèn de quins models econòmics decideixin utilizar els economistes, perquè l’economia és una disciplina diversa amb diferents enfocaments i plantejaments teòrics