El rol de l’acció comunitària local per reduir la delinqüència urbana

Analitzem el desplegament d’una política de salut comunitària a la ciutat de Barcelona per il·lustrar que les iniciatives que reforcen els llaços comunitaris en barris desafavorits d’una gran ciutat poden tenir èxit en la reducció de les taxes de delinqüència, especialment per als delictes que no són impulsats per un incentiu purament monetari.