La rentabilidad del tráfico de esclavos en Cuba durante la primera mitad del siglo XIX

La participació de comerciants catalans i espanyols en el tràfic d’esclaus és un tema poc conegut i relativament polèmic al nostre país. A partir d’un estudi recent, José Miguel Sanjuan-Marroquín i Martín Rodrigo-Alharilla calculen la rendibilitat econòmica del tràfic d’esclaus a la Cuba del s. XIX així com el seu impacte en l’economia insular.