Els efectes de la llei catalana de control de lloguers i implicacions per a la nova Llei d’habitatge

Jordi Jofre-Monseny, Rodrigo Martínez-Mazza i Mariona Segú ens fan cinc cèntims sobre els efectes que va tenir sobre els preus de lloguer la invalidada llei catalana que es va aplicar des de la tardor de 2020 fins al març de 2022. Comparant municipis regulats i no regulats en zones de lloguer “tenses”, els autors mostren com la regulació catalana va disminuir el preu dels lloguers sense reduir sensiblement la mida del mercat de lloguer.