Com millorar les competències de ciutadania entre els joves? Un experiment en escoles desenvolupat en tres països

La Jenifer Ruiz-Valenzuela ens fa 5cèntims sobre els resultats d’un experiment de control aleatori en què s’avalua l’impacte d’un Programa de Ciutadania Activa dirigit a adolescents d’entre 13 i 14 anys. Els resultats mostren que és possible fomentar l’altruisme, la tolerància i el respecte a les normes col·lectives entre els adolescents tot ajudant els seus professors a aplicar una pedagogia basada en l’empoderament de l’alumne i el disseny i la realització de projectes concrets, orientats a l’educació per a la ciutadania